Tisztelt Résztvevő!

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatási rendszerének felülvizsgálata során megerősítést nyert, hogy a vasútszakmai képzések hatékonyságának, és a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet megfelelő kezelésének egyik kulcseleme a vasútszakmai oktatók és a vasúti hatósági vizsgabiztosok éves továbbképzésének eddigiektől eltérő tartalommal történő megtöltése.

A továbbképzések tartalmának kialakítása során fontosnak tartjuk, hogy annak részéve váljon a (vasúti) biztonsági kultúra témaköre is.

Ennek érdekében készítette el a Vasúti Képzési Módszertani Központ a Közlekedési Továbbképző és Dokumentációs Kft. közreműködésével, az ÉKM Vasúti Hatósági Főosztály, mint a vasúti közlekedési hatóság, a Közlekedésbiztonsági Szervezet, illetve a BME Nukleáris Technikai Intézet biztonsági kultúra témakörének területén jártas szakembereinek bevonásával ezt az oktatási anyagot.

Az oktatási anyag a biztonsági kultúra témakörét járja körbe.

A vállalatok, cégek, szervezetek hosszútávú biztonságos működése csak úgy képzelhető el, ha a vezetők és a munkatársaik tevékenységük során tisztában vannak a biztonsággal és annak fontosságával.

Köztudott, hogy a biztonságos munkavégzés megteremtése az emberi élet megvédése és a sérülések elkerülése mellett gazdasági előnyökkel is jár.

Az oktatási anyag segítségével megismerkedhet a biztonsági kultúra fogalmával, a szemléletmód kialakításának és használatának szükségességével. Bemutatásra kerül, miért és hogyan tudja hasznosítani e tudást a mindennapi munkavégzése során, és kollégáit, vezetőit hogyan inspirálhatja a biztonsági kultúrára támaszkodó látásmód szerinti működésre.

Az oktatási anyag tartalma úgy épül fel, hogy a résztvevők a napi gyakorlatban alkalmazható ismeretekkel találkozzanak, és eligazodást kapjanak olyan kérdésekben, amelyekre eddig összefüggésében nem kaphatott választ. Jelen oktatási anyagban a sokszínű témakörök rövid bemutatására van lehetőség, ugyanakkor a megadott forrásanyagok lehetőséget biztosítanak a további részletek megismerésére és feldolgozására.

Bízunk benne, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóinak és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakértőinek szakmai tudására épülő ismeretanyag hasznos lesz az Ön számára, és az új információk hozzájárulnak a munkájának, tevékenységének eredményesebb ellátásához!

Előadók bemutatása:

Alscher Tamás
Boros Ildikó
Gula Flórián