KAZÁNBIZTOS II. képzés

 

A Közlekedési Továbbképző és Dokumentációs Kft. a BME ITS Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztálya által jóváhagyott képzési programnak megfelelő - KAZÁNBIZTOS II. a RID 6.8.2.4.5. pont szerinti szakértő, a RID hatálya alá tartozó vasúti tartálykocsik tartályainak vizsgálatát és ellenőrzését végző szakértő -képzést indít a hatósági névjegyzékben szereplő kazánbiztosok részére.

 

A program célja

A képzés célja, hogy a kazánbiztosi előképzettséggel rendelkező vasúti munkavállalók részére olyan oktatást nyújtson, mely felkészíti őket a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017 (VII.5.) Korm rendeletben foglaltak – szerinti, veszélyes áruk szállítására szolgáló nyomástartó és nem nyomástartó vasúti tartálykocsik vizsgálatával kapcsolatos - RID kiterjesztéssel rendelkező - kazánbiztosi feladatok ellátására.

 

A program során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevőknek az oktatás végén képesnek kell lenniük:

-        a vasúti tartálykocsik tartályainak üzembe helyezésére, időszakos vizsgálatára, ellenőrzésére és dokumentálására, nyilvántartására.

 

A programba való bekapcsolódás feltétele:

A programon részt vehet

a hatósági névjegyzékben szereplő kazánbiztos