Tisztelt Kolléga!

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft., a Baross Gábor Oktatási Központ és a KTD Kft. nevében tisztelettel köszöntjük! Jelen digitális tananyag a biztonsági kultúra témakörét járja körbe.

Fontosnak tartjuk, hogy az időszakos oktatások részéve váljon a (vasúti) biztonsági kultúra témaköre is. Ennek érdekében készítette el a KTD Kft. a Vasúti Képzési Módszertani Központ közreműködésével, az ÉKM, és a BME Nukleáris Technikai Intézet szakembereinek, illetve repülésbiztonsági szakértő bevonásával ezt az oktatási anyagot.

A vállalatok, cégek, szervezetek hosszútávú biztonságos működése csak úgy képzelhető el, ha a vezetők és a munkatársaik tevékenységük során tisztában vannak a biztonsággal és annak fontosságával. Köztudott, hogy a biztonságos munkavégzés megteremtése az emberi élet megvédése és a sérülések elkerülése, továbbá az üzemi infrastruktúra megóvása mellett gazdasági előnyökkel is jár.

Az oktatási anyag segítségével megismerkedhet a biztonsági kultúra fogalmával, a szemléletmód kialakításának és használatának szükségességével. Bemutatásra kerül, hogy Ön miért és hogyan tudja hasznosítani e tudást a mindennapi munkavégzése során, és kollégáit, vezetőit hogyan inspirálhatja a biztonsági kultúrára támaszkodó látásmód szerinti működésre.

A tematika úgy épül fel, hogy a résztvevők a napi gyakorlatban alkalmazható ismeretekkel találkozzanak, és eligazodást kapjanak olyan kérdésekben, amelyekre eddig összefüggésében nem kaphattak választ. Jelen oktatási anyagban a sokszínű témakörök rövid bemutatására van lehetőség, ugyanakkor a megadott forrásanyagok lehetőséget biztosítanak a további részletek megismerésére és feldolgozására.

Bízunk benne, hogy a BME oktatóinak és az ÉKM szakértőinek szakmai tudására épülő ismeretanyag hasznos lesz az Ön számára, és az új információk hozzájárulnak a munkájának, tevékenységének eredményesebb ellátásához!

A biztonsági kultúra témaköre 3 szakmai előadás segítségével kerül bemutatásra. A három előadás több részletre tagolódik. A részelőadások megtekintése után egy kérdésre adott helyes válasz esetén lehet továbblépni.

Sikeres továbbképzést kívánunk!